Listing Domains By .EUS Extension


Domain Server Location
1: Gipuzkoa.orain.eusgipuzkoa.orain.eus /
2: Araba.orain.eusaraba.orain.eus /
3: Navarra.orain.eusnavarra.orain.eus /
4: Olatzpeon.blogosfera.gipuzko.eus217.61.129.80 / Spain
5: Almafresca.eusalmafresca.eus /
6: Ehkirola.eus149.202.91.221 / France
7: Politikak-elikatzen.bizilur.eus217.160.0.224 / Germany
8: Kalebegiak.eus134.0.10.130 / Spain
9: Eneek.eus54.77.114.96 / Ireland
10: Gipuzkoan.eus51.255.16.84 / France